BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/35/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/27/99 z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zmienioną uchwałą nr V/39/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999r., oraz uchwałą nr IV/26/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera f w zw. z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/27/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. w § 2 dopisuje się punkt 2, w brzmieniu:
"§ 2. pkt 2 W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru zastępcy przedstawiciela Powiatu Poznańskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w osobie Pana Ryszarda Pomina".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr V/35/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

W związku z § 11 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, który mówi o konieczności powołania również zastępcy przedstawiciela za pośrednictwem, którego gmina lub powiat będzie działać w Stowarzyszeniu podjęcie ww. uchwały jest konieczne i uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:18
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 15:12

« wstecz

Banery