BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/36/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2003r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie z dniem 1 września 2003r. Liceum Ogólnokształcącego w Pobiedziskach-Letnisko przez Gminę Pobiedziska.

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 5 oraz art. 5 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na założenie i prowadzenie przez Gminę Pobiedziska z dniem 1 września 2003 r. w Zespole Szkół w Pobiedziskach-Letnisko: Liceum Ogólnokształcącego.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Gminą Pobiedziska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwała Nr V/36/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

Gmina Pobiedziska prowadzi Liceum Profilowane. Ze względu na potrzeby społeczne, Gmina planuje powołać i prowadzić również Liceum Ogólnokształcące w Pobiedziskach. Prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem powiatu. Samorząd gminny może realizować takie zadanie po zawarciu porozumienia z właściwym powiatem, zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Gmina Pobiedziska zamierza powołać Zespół Szkół w skład, którego wchodzić będzie istniejące Liceum Profilowane oraz Liceum Ogólnokształcące. Liceum Ogólnokształcące ma zostać utworzone z dniem 1.09.2003. Takie usytuowanie szkół jest dobrym rozwiązaniem. Proponuję zaakceptować stanowisko zawarte w postanowieniu Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia w sprawie powołania Liceum Ogólnokształcącego.
Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pobiedziska i Powiatem Poznańskim umożliwi prowadzenie tej szkoły przez gminę. Podjęcie uchwały na sesji lutowej jest korzystne dla gminy, ponieważ umożliwi jej z kolei podjęcie uchwały o utworzeniu tego liceum na najbliższej swojej sesji. Szkoła będzie mogła wcześniej poinformować kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i dokonać rekrutacji (jej początek rozpoczyna się 15 marca).
W związku z tym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:21
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 15:16

« wstecz

Banery