BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr VI/38/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych.

Uchwała Nr VI/39/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w 2002 roku.

Uchwała Nr VI/40/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego Uniwersal LUKAS przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchym Lesie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Uchwała Nr VI/41/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej gminie Kostrzyn na realizację zadania z dziedziny kultury pod nazwą "Dzień Dobry Wielkopolsko" z okazji 25-lecia święta regionalnego "Kurdesz Kasztelański".

Uchwała Nr VI/42/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Miasta Poznania na bieżącą działalność Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w roku 2003.

Uchwała Nr VI/43/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
akceptacji udziału powiatu poznańskiego w międzynarodowym programie rozwiązywania problemów osób starszych "INTERREG III C" i przeznaczenia środków finansowych na jego realizację w latach 2004-2006.

Uchwała Nr VI/44/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XL/281/2002 z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne.

Uchwała Nr VI/45/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie przejęcia przez Miasto i Gminę Pniewy linii kolejowych.

Uchwała Nr VI/46/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr VI/47/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr I/3/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 20 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Banery