BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VI/39/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w 2002 roku.

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806) i przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1319, zm.: Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1800; Dz. U. z 2002 r., Nr 129, poz. 1102; Nr 110, poz. 1189; Nr 166, poz. 1360) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w 2002 roku, stanowiące załącznik do uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VI/39/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

Zgodnie z treścią przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1319, zmiana: Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1800; Dz. U. z 2002 r., Nr 129, poz. 1102; Nr 110, poz. 1189; Nr 166, poz. 1360) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada Radzie Powiatu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Sprawozdanie, stanowiące załącznik do uchwały, jest zestawieniem ilości i rodzajów spraw, jakimi zajmował się rzecznik konsumentów w 2002 roku, wykonując zadania powiatu w dziedzinie ochrony interesów konsumentów. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

* Załącznik do uchwały jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:25
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 08:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10067
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 11:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23