BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VI/42/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Miasta Poznania na bieżącą działalność Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w roku 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późn. zm.) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz art. 6a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z Miasta Poznania w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu powiatu poznańskiego na rok 2003 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na bieżącą działalność Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownej umowy z Miastem Poznaniem w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VI/42/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

Zgodnie z art. 6a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.) do zadań samorządu powiatowego należy udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w jej znalezieniu, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników oraz podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków.
W związku z powyższym w dniu 21 grudnia 2001 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Poznaniem a Powiatem Poznańskim w sprawie realizacji zadań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. W ramach ww. porozumienia Miasto Poznań przekazuje Powiatowi Poznańskiemu środki pieniężne w kwocie 60.000 zł w celu dofinansowania działalności Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, będącego w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Środki przeznaczone są na:
- pokrycie 50% kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania lokalu, zajmowanego przez Ośrodek,
- pokrycie kosztów indywidualnego doradztwa specjalistycznego (honoraria),
- pokrycie kosztów organizacji seminariów i prelekcji z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych,
- pokrycie innych wydatków bieżących na realizację zadań merytorycznych.
Niniejsza uchwała stanowi zarazem upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Miastem Poznaniem w zakresie ustalenia zasad realizacji zadania.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 10:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9936
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 11:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27