BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VI/43/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2003r.

 

w sprawie: akceptacji udziału powiatu poznańskiego w międzynarodowym programie rozwiązywania problemów osób starszych "INTERREG III C" i przeznaczenia środków finansowych na jego realizację w latach 2004-2006.

Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10a pkt 2 i 12 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia powiatu poznańskiego jako partnera do międzynarodowego programu "INTERREG III C", skierowanego na rozwiązywanie problemów osób starszych.

§ 2. Postanawia się przeznaczyć kwotę 12.000 euro (ok. 50.400 zł) jako udział własny w realizacji programu, o którym mowa w § 1, na okres 2004-2006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VI/43/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

Program wspólnotowy "INTERREG III C" skierowany jest na rozwiązywanie problemów osób starszych. Celem programu jest rozwój regionalnych strategii, polityki i instrumentów dla zapobiegania konsekwencjom starzenia się w obszarze rynku pracy, infrastruktury wspierającej i publicznej służby zdrowia. W ramach projektu zakłada się realizację mniejszych programów międzynarodowych w zakresie:
- praca seniorów i dla seniorów
- dobre zdrowie fizyczne i psychiczne przez całe życie
- dostępne, wspierające i wysokiej jakości otoczenie.
Przewidywana długość trwania programu to 3 lata. Wkład jednego regionu partnerskiego ustalono na 50.000-100.000 euro. Współfinansowanie ze strony Unii Europejskiej przewidywane jest na poziomie 50% ogólnej wartości projektu. Natomiast pozostałe 50% udziału planowane jest ze środków własnych samorządów uczestniczących w programie.
Wobec powyższego Rada Powiatu Poznańskiego wyraża wolę uczestnictwa powiatu poznańskiego jako partnera w programie międzynarodowym deklarując wkład własny w kwocie 12.000 euro co stanowi równowartość ok. 50.400 zł na okres 3 lat.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 10:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8881
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 11:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 11:09