BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VI/46/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 110 i art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 2003r. Dz. U. nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003, nr V/31/II/2003, z dnia 4 lutego 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1 :
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 111.090zł, które po zmianach wynoszą 62.986.121zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 35.012zł, które po zmianach wynoszą 8.428.238zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 117.880zł, które po zmianach wynoszą 66.308.195zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 35.012zł, które po zmianach wynoszą 8.428.238zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*),
2. Zmienia się wydatki bieżące:
1) zmniejsza się o 21.244zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 33.817.733zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2) zmniejsza się o 10.900zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 2.348.093zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
3) zwiększa się o 13.000zł dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.290.000 (zgodnie z załącznikiem nr 5*).

§ 3. W paragrafie 3:
Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 6.790zł, który po zmianach wynosi 3.322.074zł. Wskazuje się źródło pokrycia deficytu budżetowego nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i wolne środki (zgodnie z załącznikiem nr 7*).

§ 4. W paragrafie 5:
Zmienia się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 8*),
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 9*).

§ 5. W paragrafie 6 :
Zmniejsza się o 19.500zł rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty, która po zmianach wynosi 106.073 zł.

§ 6. Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 6*).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 są do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 14:12
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 11:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8907
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 11:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-20 16:33