BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr VII/48/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2002 rok.

Uchwała Nr VII/49/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Tarnowo Podgórne.

Uchwała Nr VII/50/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zmian w Uchwałach Rady Powiatu:
Nr XLIII/298/2002 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy,
Nr XLIII/300/2002 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu,
Nr XLIII/303/2002 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie.

Uchwała Nr VII/51/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Swarzędzu.

Uchwała Nr VII/52/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
wykazu oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr VII/53/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mosina w zakresie włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej.

Uchwała Nr VII/54/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr IV/24/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmienionej Uchwałą Nr XXI/176/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2000r.

Uchwała Nr VII/55/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Banery