BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/49/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z Gminy Tamowo Podgórne w wysokości 250.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 powyższej kwoty z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 32205 (ulica Rynkowa) w Przeźmierowie, na terenie Gminy Tamowo Podgórne.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Tamowo Podgórne w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VII/49/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

W dniu 25 lutego 2003r. Rada Gminy Tamowo Podgórne podjęła uchwałę o przekazaniu środków finansowych Powiatowi Poznańskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 32 205 (ulica Rynkowa) w Przeźmierowie, na terenie Gminy Tamowo Podgórne.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi wspólne finansowanie modernizacji drogi powiatowej. Stosowne zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy Tamowo Podgórne zostały również wprowadzone do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2003r.
Podjęcie proponowanej uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Gminą określającego zasady realizacji zadania.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 08:32
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 11:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7582
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-23 15:08