BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/50/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: zmian w Uchwałach Rady Powiatu:
Nr XLIII/298/2002 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy,
Nr XLIII/300/2002 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu,
Nr XLIII/303/2002 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5a i art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Rady Powiatu Nr XLIII/298/2002 z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy skreśla się § 2.
2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. 1. W Uchwale Rady Powiatu Nr XLIII/300/2002 z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu skreśla się § 2.
2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. 1. W Uchwale Rady Powiatu Nr XLIII/303/2002 z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie skreśla się § 2.
2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VII/50/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

W dniu 23 kwietnia 2002r. Rada Powiatu Poznańskiego podjęła Uchwały Nr XLIII/298/2002, XLIII/300/2002, XLIII/303/2002 w sprawie zmiany nazw zespołów szkół odpowiednio w Rokietnicy, Swarzędzu i Bolechowie. Na wnioski dyrektorów utworzone zostały latem 2002r. w tych zespołach kolejne szkoły - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Swarzędzu, Technikum dla Dorosłych w Rokietnicy. W uchwałach wcześniejszych nie były wymienione również szkoły nie posiadające uczniów. Pomimo braku naboru należy wymienić te szkoły w zespole, ponieważ formalnie istnieją i dyrektor może w kolejnym roku zorganizować do nich nabór. W związku z tym poprzednie uchwały określające skład zespołów szkół nie są aktualne. Ponadto, § 2 tych uchwał był zbędny, ponieważ uchwały dotyczyły tylko zmian nazw zespołów szkół.
Przewiduje się przyjęcie uchwały porządkującej, określającej stan faktyczny jednostek organizacyjnych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 08:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 11:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8619
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17