BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/51/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Swarzędzu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r . o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a i art. 58 ust. 1, 6 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 01.09.2003r. zakłada się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych w Swarzędzu. Pod względem organizacyjno-prawnym szkoła wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, ul. Podgórna 12.

§ 2. Organizację szkoły określi statut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.09.2003r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VII/51/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

W Zespole od wielu lat funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa, którą corocznie kończy ok. 200 absolwentów. Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych pozwoliłoby osobom, które ukończyły szkołę podstawową starego typu i nie posiadają zawodu dalsze kształcenie. Z oferty szkoły mogłyby skorzystać również inne osoby chcące uzupełnić wykształcenie, czy zdobyć nowy zawód, dający większe szanse na znalezienie zatrudnienia.
Zespół jest przygotowany do uruchomienia tego typu szkoły. Zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, wyposażony jest w niezbędne pomoce dydaktyczne i pracownie. Szkoła może kształcić w zawodach: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer.
Finansowanie nowego oddziału od 1 września br. realizowane będzie na podstawie subwencji, o którą zwiększona zostanie część oświatowa subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 09:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 12:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8605
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14