BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/55/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 2003r. Dz. U. nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003, nr V/31/II/2003, z dnia 4 lutego 2003r., zmienionej uchwałą Rady nr VI/46/II/2003, z dnia 25 marca 2003r., uchwałą Zarządu nr 116/2003 z dnia 31 marca 2003r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 676.707zł, które po zmianach wynoszą 63.842.248zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 70.970zł, które po zmianach wynoszą 8.539.358zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 676.707zł, które po zmianach wynoszą 67.164.322zł., w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 70.970zł, które po zmianach wynoszą 8.539.358zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2. Zmienia się wydatki bieżące:
1) zwiększa się o 70.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 33.887.733zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*).

§ 3. W paragrafie 6:
Zmniejsza się o 17.500zł rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty, która po zmianach wynosi 88.573 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Załączniki nr 1,2,3 są do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 09:23
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 12:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8608
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14