BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr VIII/56/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2002 rok.

Uchwała Nr VIII/57/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie:
powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

Uchwała Nr VIII/58/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej gminie Pobiedziska na realizację dwóch zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury pn. "Ochrona dziedzictwa kultury i przyrody rodzinnej wsi Maksymiliana Jackowskiego" oraz "Zagospodarowanie turystyczno-historycznej siedziby starostów poznańskich - na Jeziorze Małym w Pobiedziskach".

Uchwała Nr VIII/59/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr V/38/99 z dnia 23 lutego 1999r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 1 kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999r., Uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000r., Uchwałą Nr XXIV/184/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000r., Uchwałą Nr XXXIX/273/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001r. oraz Uchwałą Nr XLIX/338/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 września 2002r.

Uchwała Nr VIII/60/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie:
zgody na przejęcie przez Powiat Poznański pomocy finansowej z budżetu gminy Murowana Goślina oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Murowana Goślina.

Uchwała Nr VIII/61/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr VIII/62/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Banery