BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/56/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2003r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2002 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianą) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Poznańskiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2002, udziela się Zarządowi Powiatu Poznańskiego absolutorium z wykonania budżetu.

§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego Nr VII/48/II/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VIII/56/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

Zarząd Powiatu Poznańskiego, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych, zadań z zakresu administracji rządowej, w celu wydania opinii. Opinia organu nadzoru jakim jest RIO o przedłożonych sprawozdaniach jest pozytywna. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego, po wnikliwym zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu, zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) został przekazany i zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Opinia RIO w tym względzie również jest pozytywna.
W związku ze spełnieniem wymogów formalnych, podjęcie przez Radę Powiatu Poznańskiego uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium jest uzasadnione. Udzielenie absolutorium następuje w trybie art. 30 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-07 12:24
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 14:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7966
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-25 09:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-22 15:33