BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/59/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr V/38/99 z dnia 23 lutego 1999r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 1 kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999r., Uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000r., Uchwałą Nr XXIV/184/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000r., Uchwałą Nr XXXIX/273/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001r. oraz Uchwałą Nr XLIX/338/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 września 2002r.

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 wymienionej uchwały wyrazy "4,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu" zastępuje się wyrazami "5,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do uchwały Nr VIII/59/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 708 ze zm.), pracodawcy (kierownicy jednostek organizacyjnych) ustalają wartość jednego punktu dla obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w porozumieniu z radą powiatu, stosownie do możliwości finansowych.
Aktualnie obowiązująca tabela wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu określa wartość jednego punktu na 4 zł. Była ona wprowadzona uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XXII/184/2000 z dnia 26 września 2000 r. Niniejsza stawka nie daje możliwości podwyższenia wynagrodzeń w niektórych kategoriach zaszeregowania. Dotyczy to w szczególności pracowników zajmujących samodzielne wyodrębnione w strukturze organizacyjnej stanowiska pracy.
Średnia płaca w Urzędzie w przeliczeniu na etat kalkulacyjny wynosiła dotychczas 1475 zł i do takiej właśnie była tworzona w 2000 r. tabela wynagrodzeń zasadniczych. Budżet Urzędu na 2003 r. daje możliwość dokonania zmian w wynagrodzeniach, jednakże nie będzie to możliwe bez zmiany wartości jednego punktu. Po podniesieniu wartości punktu do 5 zł średnia płaca na etat kalkulacyjny wzrośnie o 103 zł i wyniesie 1578 zł.
Proponowana wartość punktu nie spowoduje konieczności zmian w wydatkach uchwalonych w budżecie powiatu i w planie finansowym opracowanym przez kierownika jednostki.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 04.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-04 15:13
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 08:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7970
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-25 09:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-24 14:52