BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/62/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003, Nr V/31/II/2003, z dnia 4 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Rady Nr VI/46II/2003, z dnia 25 marca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 116/2003 z dnia 31 marca 2003r., Uchwałą Rady Nr VII/ 55/II/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 188.284zł, które po zmianach wynoszą 64.030.532zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 114.825zł, które po zmianach wynoszą 8.654.183zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*),
- zwiększa się o 31.684zł dochody pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 188.284zł, które po zmianach wynoszą 67.352.606zł,
w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 114.825zł, które po zmianach wynoszą 8.654.183zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2. Zmienia się wydatki bieżące:
1) zwiększa się o 39.000zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 33.926.733zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2) zwiększa się o 59.000zł dotacje udzielane z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 2.407.093zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
3) zmniejsza się o 3.400zł dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.286.600zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*),
4) zwiększa się o 31.684zł wydatki na programy realizowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (zgodnie z załącznikiem nr 11*).

§ 3. W paragrafie 5:
Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 6*).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,11 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-07 13:22
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 09:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8017
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-25 09:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27