BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr IX/63/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej dla Miasta Poznania.

Uchwała Nr IX/64/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
powierzenia prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.

Uchwała Nr IX/65/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki przeznaczonej na pomoc w sfinansowaniu zadania pn. "Wykonanie I etapu remontu kapitalnego budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu ul. Słowackiego 8".

Uchwała Nr IX/66/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych od Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr IX/67/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.

Uchwała Nr IX/68/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IX/69/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
nabycia nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 5, oznaczonej geodezyjnie: ark. mapy 10, działka nr 1326 o powierzchni 676 m2, zapisanej w Kw 40.768.

Uchwała Nr IX/70/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
delegowania radnej do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr IX/71/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 czerwca 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Banery