BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr I/3/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 listopada 2002r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Statutowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala , co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową, której zadaniem jest przygotowanie projektów zmian w Statucie Powiatu Poznańskiego oraz regulaminach będących załącznikami tegoż Statutu.

§ 2. W skład Komisji wchodzą następujący radni:
1. Pani Wanda Konys
2. Pan Tadeusz Knop
3. Pan Krzysztof Robaszyński
4. Pan Ireneusz Sobiak
5. Pan Ryszard Pomin

§ 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybierze Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 11:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 09:38

« wstecz

Banery