BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr III/9/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia
Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała nr III/10/II/2002
Rady Powiatu poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr III/11/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.

Uchwała Nr III/12/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Oświaty i Wychowania.

Uchwała nr III/13/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury.

Uchwała nr III/14/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uchwała nr III/15/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Uchwała Nr III/16/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uchwała nr III/17/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
powołania Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Uchwała Nr III /18/II 2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie :
wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Uchwała III/19/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Swarzędz

Uchwała III/20/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Stęszew

Banery