BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr  III/19/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2002r.


 

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Swarzędz

Na podstawie: art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 –2002 (Dz. U. 150, poz. 983) i w związku
z art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z gminy Swarzędz w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002 powyższej kwoty z przeznaczeniem na budowę chodnika w Gruszczynie, na ulicy Swarzędzkiej w ciągu drogi powiatowej nr 32208.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Gminą Swarzędz w sprawie ustalenia zasad przyjęcia powyższych środków i realizacji powyższego zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski


Uzasadnienie
do Uchwały III/19/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

Zarząd Miasta i Gminy Swarzędz przekazał projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Swarzędz, w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 15.000 zł. Sesja Rady Miejskiej ma odbyć się w dniu 11 grudnia 2002, na której to planuje się podjąć uchwałę w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika w Gruszczynie, na ulicy Swarzędzkiej w ciągu drogi powiatowej nr 32208. W uchwale powyższej upoważniono Zarząd Miasta i Gminy Swarzędz do zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w powyższej sprawie. Aby przyjąć powyższe środki konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Poznańskiego i upoważnienie Zarządu Powiatu do podpisania stosownego porozumienia. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 13:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-11 10:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11704
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-11 10:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17