BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr  III/20/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2002r.

 


w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Stęszew

Na podstawie: art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 –2002 (Dz. U. 150, poz. 983) i w związku z art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z gminy Stęszew w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002 powyższej kwoty z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Piekary, w gminie Stęszew.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Gminą Stęszew w sprawie ustalenia zasad przyjęcia powyższych środków i realizacji powyższego zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski


Uzasadnienie
do Uchwały III/20/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 grudnia 2002r.

Rada Miejska Gminy Stęszew podjęła uchwałę nr XXXII/304/2002 w sprawie przekazania pomocy finansowej w kwocie 30.000zł, Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na remont chodnika w miejscowości Piekary. W uchwale powyższej upoważniono Zarząd Miejski Gminy Stęszew do zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w powyższej sprawie. Aby przyjąć powyższe środki konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Poznańskiego i upoważnienie Zarządu Powiatu do podpisania stosownego porozumienia. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 13:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-11 10:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11689
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-11 10:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06