BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/28/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002r.

 

w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r., Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Poznańskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 1999 r. Nr 30, poz. 633 z późniejszymi zmianami oraz poz. 634) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na 2003 r.
Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Komisję Rewizyjną do określenia terminów przeprowadzenia poszczególnych kontroli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski


*Załącznik do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-10
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-10 08:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 09:23

« wstecz

Banery