BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XL/279/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

w sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2002.

Uchwała Nr XL/280/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Uchwała Nr XL/281/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

w sprawie:
przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne.

Uchwała Nr XL/282/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

w sprawie:
określenia zasad zwrotu kosztów poniesionych przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr XL/283/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

w sprawie:
regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery