BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XLII/289/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w 2001 roku.

Uchwała nr XLII/290/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
odwołania Sekretarza Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XLII/291/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XL/283/2002 z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XLII/292/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIX/165/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie ustanowienia nagrody "Strażak Roku Powiatu Poznańskiego"

Uchwała Nr XLII/293/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIX/164/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie ustanowienia nagrody „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego"

Uchwała Nr XLII/294/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Uchwała nr XLII/295 /2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości na lata 2002 - 2006.

Uchwała Nr XLII/296/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XL/281/2002 z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne.

Banery