BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLII/294/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2002r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. g) oraz lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), art. 36 i art. 43 oraz art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm. ) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.. § 4 uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji otrzymuje brzmienie: "Zakończenie działalności likwidowanego Szpitala nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, lecz nie później niż do 31 grudnia 2002 r. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2002 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/294/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

Nowelizowana uchwała Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca2001 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji przewidywała, iż Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo" s.p.z.o.z. zakończy działalność nie później niż 31 marca 2002 r.
Z uwagi na niemożność dotrzymania tego terminu, zostaje on przesunięty na dzień 31 grudnia 2002 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 10:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 09:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8747
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14