BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLII/296/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2002r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XL/281/2002 z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne.

Na podstawie art.2c, ust.1 oraz ust.8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 99.12.96 z późniejszymi zmianami), art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 96.67.329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XL/281/2002 z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne, wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1– szkoły po przekształceniu
– w kolumnie VI, w poz. 4 zmienia się nazwę szkoły „Liceum Ogólnokształcące Nr I” na ”II Liceum Ogólnokształcące” oraz „Liceum Profilowane Nr I” na „II Liceum Profilowane”
– w kolumnie VI, w poz. 5 zmienia się nazwę szkoły „Liceum Ogólnokształcące Nr II” na „III Liceum Ogólnokształcące” oraz „Liceum Profilowane Nr II” na „I Liceum Profilowane”
– w kolumnie VI, w poz. 7 zmienia się nazwę szkoły w Owińskach w ten sposób, że do nazwy „Zasadnicza Szkoła Zawodowa” dodaje się „Nr 2” , natomiast w pozycji 8 odnoszącej się do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych do nazwy „Zasadnicza Szkoła Zawodowa” dodaje się „Nr 1”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/296/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

W dniu 29.01.2002r. Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę Nr XL/281/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne. W załączniku Nr 1 do uchwały, przedstawione zostały nowe typy szkół ponadgimnazjalnych, dostosowane do nowej struktury objętej przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego. Między innymi Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu otrzymało nazwę „Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Swarzędzu” (kolumna VI, poz.4 załącznika),a Liceum Ogólnokształcące powstające przy obecnym Zespole Szkół Zawodowych otrzymało nazwę „Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Swarzędzu” (kolumna VI, poz.5 załącznika).
W chwili przekształcania szkół ponadgimnazjalnych, w Swarzędzu istniała szkoła o nazwie „I Liceum Ogólnokształcące”, prowadzona przez Fundację Edukacji Społecznej „EKOS”. Aby uniknąć sytuacji, w której od 1.09.2002r. funkcjonowałyby w Swarzędzu dwie szkoły o podobnej nazwie, proponuje się w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29.01.2002r. wprowadzić zmiany w rubryce VI, poz.4, nadając szkołom publicznym nowe numery, nie naruszając przy tym interesu prawnego i uprawnień Fundacji „EKOS”, które są historycznie uzasadnione.
Powyższa zmiana nazwy liceum, wymusza dokonanie zmian nazw pozostałych liceów w Swarzędzu. Ponadto, na wniosek Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego, postanowiono nadać zespołom szkół w Swarzędzu inne numery niż proponowane w uchwale z dnia 29.01.2002r. W związku z tym:
„Liceum Ogólnokształcące Nr I” otrzymuje nazwę „II Liceum Ogólnokształcące” przy Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu, a „Liceum Profilowane Nr I” otrzymuje nazwę „II Liceum Profilowane” przy Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu „Liceum Ogólnokształcące Nr II” otrzymuje nazwę „III Liceum Ogólnokształcące” przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, a „Liceum Profilowane Nr II” otrzymuje nazwę „I Liceum Profilowane” przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
Obecnemu Zespołowi Szkół Zawodowych w Swarzędzu nadano nazwę „Zespół Szkół Nr 1” ze względów historycznie uzasadnionych.
Zmianie ulegają również nazwy szkół zasadniczych w Owińskach poprzez dodanie numerów, ze względu na wystąpienie szkół tego samego typu w jednej miejscowości:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach otrzymuje nazwę „Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1”
Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy oddział w Owińskach otrzymuje nazwę „Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2”.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 11:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 09:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8743
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14