BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLIII/297/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2001 rok.

Uchwała Nr XLIII/298/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

w sprawie :
zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

Uchwała Nr XLIII/299/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

w sprawie :
zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała Nr XLIII/300/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

w sprawie :
zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu.

Uchwała Nr XLIII/301/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

w sprawie :
zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu.

Uchwała Nr XLIII/302/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

w sprawie :
zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

Uchwała Nr XLIII/303/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

w sprawie:
zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie.

Banery