BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/303/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie.

Na podstawie art. 2c, ust. 1 oraz ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami), art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami), uchwałą Rady Powiatu Nr XL/281/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne i uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego Nr VIII/62/99 z dnia 26 maja 1999r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bolechowie, Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1.09.2002 r. zmienia się nazwę „Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolechowie”, na „Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”.

§ 2. W skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie wchodzą następujące szkoły:
- Liceum Ogólnokształcące w Bolechowie
- Liceum Ogólnokształcące w Murowanej Goślinie
- Liceum Profilowane w Murowanej Goślinie
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Murowanej Goślinie
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bolechowie

§ 3. Organizację Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie określi statut.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.09.2002 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/303/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

Po podjęciu przez Radę Powiatu Poznańskiego uchwały przekształcającej szkoły ponadpodstawowe w ponadgimnazjalne, należy dostosować nazwy istniejących szkół na terenie powiatu poznańskiego do nowej obowiązującej struktury.
Zgodnie z art.2c ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 99.12.96 z późniejszymi zmianami) przekształcenie obejmuje szkoły zasadnicze i średnie, z wyjątkiem techników i liceów na podbudowie szkoły zasadniczej, szkół policealnych i pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych (przekształcenie tych szkół nastąpi odpowiednio 1 września 2004 i 2005 roku).
Nowa nazwa szkoły oddawać będzie rzeczywisty stan organizacyjno-prawny.
Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu Liceum Administracyjno-Ekonomicznego oraz Rady Rodziców i samorządu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, proponuje się nowemu Zespołowi Szkół nadać od 1 września 2002 r. imię Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 11:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 10:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8583
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 10:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-20 15:04