BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XLIV/304/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2002r.

w sprawie:
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2002.

Uchwała Nr XLIV/305/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002

Uchwała Nr XLIV/306/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2002r.

w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Jakubowskiego.

Banery