BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLV/307/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 czerwca 2002r.

w sprawie:
określenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z.

Banery