BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XLVI/308/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2001 rok.

Uchwała nr XLVI/309/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Czerwonak.

Uchwała nr XLVI/310/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Kórnik.

Uchwała nr XLVI/311/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.

Uchwała nr XLVI/312/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
przyznania dodatku specjalnego Staroście Poznańskiemu.

Uchwała Nr XLVI/313/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała nr XLVI/314/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
założenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Swarzędzu.

Uchwała Nr XLVI/315/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 czerwca 2002r.

w sprawie:
udzielenia Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za lata 2002-2003 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Banery