BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLVIII/317/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
nieodpłatnego nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym położonym przy ul. Szkolnej 1 w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XLVIII/318/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie:
założenia Technikum dla Dorosłych w Rokietnicy.

Uchwała Nr XLVIII/319/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu w Tarnowie Podgórnym.

Uchwała Nr XLVIII/320/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XLII1/302/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r .

Uchwała Nr XLVIII/321/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XLVIII/322/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości gruntowych położonych w Gowarzewie, gmina Kleszczewo,
oraz  w miejscowości Kicin, gmina Czerwonak.

Uchwała Nr XLVIII/323/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań na rok 2003 dotyczących "modernizacji drogi powiatowej
nr 32329 Rakownia -Kamińsko".

Uchwała Nr XLVIII/324/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej dla Gminy Murowana Goślina na przebudowę ulicy Mściszewskiej.

Uchwała Nr XLVIII/325/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej dla Gminy Kórnik na budowę chodnika przy ulicy Błażejewskiej.

Uchwała Nr XLVIII/326/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie: przekazania dotacji celowej dla Miasta Poznania.

Uchwała Nr XLVIII/327/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych
jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XLVIII/328/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
przystąpienia powiatu poznańskiego do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Uchwała nr XLVIII/329/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Uchwała Nr XLVIII/330/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Leszka Grajka.

Uchwała Nr XLVIII/331/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/26/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Banery