BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLIX/332/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXII/187/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie regulaminów dodatków płacowych w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XLIX/333/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r.

w sprawie:
utworzenia schroniska młodzieżowego w LO Puszczykowo.

Uchwała Nr XLIX/334/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r.

w sprawie:
rozszerzenia działalności Domu Dziecka w Kobylnicy poprzez przekształcenie w Ośrodek Wspomagania Rodziny
w Kobylnicy.

Uchwała Nr XLIX/335/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXVI/252/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.09.2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr XLIX/336/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r .

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Murowana Goślina.

Uchwala Nr XLIX/337/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r .

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Buk.

Uchwała Nr XLIX/338/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr V/38/99 z dnia 23 lutego 1999 r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 1 kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r., uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000 r., uchwałą Nr XXIV/184/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/273/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001 r .

Uchwała nr XLIX/339/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Banery