BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIX/336/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 września 2002r .w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Murowana Goślina.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 117 a ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i art. 9 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 §1 rozporządzenia o szczegółowych zasadach finansowania klubów pracy Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje :

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z Gminy Murowana Goślina w wysokości 5.500zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wsparcie działalności klubu pracy w Gminie Murowana Goślina.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Murowana Goślina w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/336/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r .

Kluby pracy, są przeznaczone przede wszystkim dla bezrobotnych napotykających na trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Prowadzone tam zajęcia merytoryczne przez odpowiednio wykwalifikowany personel mają na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, a także naukę efektywnego poszukiwania pracy. Kluby pracy pełnią również ważną rolę w integracji środowiska osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferowana przez kluby pomoc merytoryczna stanowi istotny wkład w kształtowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy, co w przyszłości skutkuje podjęciem zatrudnienia.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 14.07.2003
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-14 15:23
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 09:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7095
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-10 09:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 13:22