BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr L/340/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 października 2002r.

 

w sprawie: zgody na przyjęcie przez Powiat Poznański pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim.

Na podstawie art.111 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na przyjęcie przez Powiat Poznański pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na remont i modernizację sali sportowej w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

§ 2.  Rada Powiatu Poznańskiego upoważnia Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Poznański pomocy finansowej, o której mowa w § 1.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/340/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2002r.

Powiat Poznański złożył wniosek do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy finansowej na remont i modernizację sali sportowej w Ośrodku Szkolno –Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w oparciu o Uchwałę nr LII/752/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września br., poinformował Powiat Poznański pismem DS.III/0724/42/2002 z 2 października 2002 roku o przyznaniu dotacji w wysokości 5000, - zł (pięć tysięcy złotych ) na realizację ww. zadania. Warunkiem otrzymania przedmiotowej pomocy jest uzyskanie zgody Rady Powiatu Poznańskiego na przyjęcie dotacji, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 15:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 09:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4231
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-10 09:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-02 19:14