BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XXVI/206/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 stycznia 2001r.

w sprawie:
ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego.

Uchwała XXVI/207/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 stycznia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Banery