BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/207/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2001r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 i 5, art. 12 ust. 1, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu (Dz. U. Nr 146, poz. 957) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego, §3 otrzymuje brzmienie: „Powiat posiada herb, flagę i pieczęć ustanowione przez radę powiatu uchwałą nr XXVI/206J2001 z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Poznańskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały XXVI/207/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 stycznia 2001 r.

W związku z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci powiatu zasadną jest zmiana zapisu §3 Statutu Powiatu Poznańskiego w zaproponowanym w projekcie uchwały brzmieniu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 16.07.2003
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 12:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 10:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5256
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-15 10:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23