BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XXVII/208/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 stycznia 2001r.

w sprawie:
uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Uchwała Nr XXVII/209/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 stycznia 2001r.

w sprawie:
zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2001.

Uchwała nr XXVII/210/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 stycznia 2001r.

w sprawie:
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery