BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXX/218/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2001r.

w sprawie:
udzielenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi „Puszczykowo” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/219/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 marca 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery