BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XXXI/220/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 r .

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2000 rok.

Uchwała nr XXXI/221/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr IX/75/99 z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała nr XXXI/222/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Luboniu.

Uchwała nr XXXI/223/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Swarzędzu.

Uchwała nr XXXI/224/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała nr XXXI/225/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

Uchwała nr XXXI/226/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery