BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała nr XXXI/220/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 r .

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2000 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami), oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Poznańskiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2000, udziela się Zarządowi Powiatu Poznańskiego absolutorium z wykonania budżetu.

§2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXI/220/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 r .

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) na Radzie Powiatu ciąży obowiązek rozpatrzenia w terminie do 30 kwietnia sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły i podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu.
W celu realizacji tego obowiązku Zarząd Powiatu Poznańskiego, w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 92, poz. 428 z późn. zmianami), przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych, zadań z zakresu administracji rządowej, w celu wydania opinii.
Opinia organu nadzoru jakim jest RIO o przełożonych sprawozdaniach była pozytywna. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego, po wnikliwym zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu, zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami), został przekazany i zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkowa w Poznaniu.
W związku ze spełnieniem wymogów formalnych, niezbędnych do podjęcia przedmiotowej uchwały, Rada Powiatu, po rozpatrzeniu na sesji sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 1999 rok, głosowała nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Poznańskiego, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności 57 radnych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 16.07.2003
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2003-07-16 14:28
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-19 15:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6098
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-08-19 15:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-25 10:17