BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała nr XXXI/224/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ) i art. 36 a ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje :

§1. Powołuje się Komisję konkursową w składzie :
a) przedstawiciele organu prowadzącego:
- Jerzy Lechnerowski -przewodniczący
- Zdzisław Mikołajczak -członek,
- Zbigniew Kalisz -członek rezerwowy,
b) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
- Krystyna Brych – Rajman -członek,
- Maria Podlas – Drewniak -członek,
- Maria Jedlińska – Pyssa -członek rezerwowy
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
- Tadeusz Jankiewicz -członek
- Tadeusz Małecki -członek
- Maria Witkowska -członek rezerwowy
d) przedstawiciele Rady Rodziców:
- Roman Lewandowski -członek,
- Urszula Śliwińska -członek,
- Katarzyna Nowak -członek rezerwowy,
e) przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ “Solidarność”:
- Grzegorz Sommerfeld -członek,
- Jarosław Lange -członek rezerwowy ,
f) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Zygmunt Olszak -członek,
- Danuta Robakowska -członek rezerwowy

§ 2. Tryb i zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXI/224/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

W związku z upływem powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, ...................* z dniem 31.08.2001 r. zgodnie z regulaminem konkursu wyboru dyrektorów uchwalonym przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą nr 440A/2001 z dnia 19 lutego 2001 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora powyższej placówki. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, skład komisji konkursowej uchwala organ prowadzący, po wskazaniu członków komisji przez Kuratorium Oświaty, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i związki zawodowe.
Zarząd proponuje przyjąć skład komisji przedstawiony w niniejszej uchwale.

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 16.07.2003
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2003-07-16 14:51
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-19 15:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6094
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-08-19 15:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15