BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała nr XXXI/225/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ) i art. 36 a ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w składzie:
a) przedstawiciele organu prowadzącego:
- Jerzy Lechnerowski -przewodniczący,
- Elżbieta Pawlicka -członek,
- Ewa Budzyńska -członek rezerwowy,
b) przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
- Krystyna Brych – Rajman -członek
- Joanna Semrau -członek,
- Barbara Zatorska – Gorzelanna -członek rezerwowy
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
- Kinga Krzeszowiak -członek,
- Michał Jankowiak -członek,
- Barbara Trawińska -członek rezerwowy,
d) przedstawiciele Rady Rodziców:
- Andrzej Bromberek -członek
- Wiesława Mania -członek,
- Małgorzata Bielerzewska -członek rezerwowy
e) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Irena Skrzypczak -członek
- Aleksandra Bochyńska -członek rezerwowy

§ 2. Tryb i zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXI/225/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 roku

W związku z upływem powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, .....................* z dniem 31.08. 2001 r. zgodnie z regulaminem konkursu wyboru dyrektorów uchwalonym przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr 472/2001 z dnia 14 marca 2001 r. ogłosił konkurs
na stanowisko dyrektora liceum. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, skład komisji konkursowej uchwala organ prowadzący, po wskazaniu członków komisji przez Kuratorium Oświaty, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i związki zawodowe.
Zarząd proponuje przyjąć skład komisji przedstawiony w niniejszej uchwale.

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 16.07.2003
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2003-07-16 14:57
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-19 15:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6092
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-08-19 15:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15