BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała nr XXXI/226/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.


Na podstawie art. 12. pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 155 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr XXVII/208/2001 z dnia 30 stycznia 2001r, zmienionej uchwałą Rady XXVIII/216/2001 z dnia 27 lutego 2001r, uchwałą Zarządu nr 475/2001 z dnia 14 marca 2001r, uchwałą Rady XXX/219/2001 z dnia 27 marca 2001r, uchwałą Zarządu z dnia 11 kwietnia 2001, wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 o kwotę 2.723.462zł, które po zmianach wynoszą 57.630.983 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1*), w tym:
- nie zmienia się kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, która wynosi 6.254.893 zł.
2. W paragrafie 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001r. o 2.723.462zł, która po zmianach wynosi 61.114.006zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2*), w tym:
1) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 300.097zł, które po zmianach wynoszą 29.285.922zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.045.000zł, które po zmianach wynoszą 5.695.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
3) zwiększa się dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu o kwotę 181.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.797.095zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*).

§2. 1. Zmniejsza się rezerwę na zadania inwestycyjne w oświacie o 500.000 zł.
2. Zwiększa się rezerwę na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 173.059zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


*Załączniki nr: 1,2,3,4,5 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-16
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2003-07-16 15:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-19 15:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7231
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-08-19 15:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33