BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/227/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2001r.

w sprawie:
założenia Policealnego Studium Informatycznego dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły Handlowej dla Dorosłych w Swarzędzu.

Uchwała Nr XXXII/228/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2001r.

w sprawie:
założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Owińskach.

Uchwała Nr XXXII/229/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2001r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów kajakowych zawodników UKS ZALEW – JERZYKOWO na Jez. Kowalskie.

Uchwała Nr XXXII/230/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr IX/74/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 1999r., w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXII/231/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Uchwała Nr XXXII/232/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr X/83/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo”.

Uchwała Nr XXXII/233/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2001r.

w sprawie:
zmiany składu Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Banery