BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr XXXIII/234/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie:
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z.

Uchwała Nr XXXIII/235/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie:
założenia Policealnego Studium Ogrodniczego dla Dorosłych w Rokietnicy.

Uchwała Nr XXXIII/236/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie:
przyjęcie środków finansowych z Gminy Kórnik.

Uchwała Nr XXXIII/237/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Rokietnica.

Uchwała Nr XXXIII/238/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie:
budowy chodników na drogach powiatowych.

Uchwała nr XXXIII/239/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie:
zmiany składu Rady Społecznej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczyko s.p.z.o.z.

Uchwała Nr XXXIII/240/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery