BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIV/243/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 lipca 2001r.w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów:
obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/2 o pow. 1515 m2, zapisanej w KW Nr 127 669, w części dotyczącej lokali użytkowych mieszczących się w budynkach położonych na powyższej nieruchomości wraz z ułamkową częścią gruntu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/243/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca 2001r.

Nieruchomość położona w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91, stanowiąca własność Powiatu Poznańskiego obejmuje m.in.: działkę nr 81/2 zabudowaną dwoma budynkami administracyjno -mieszkalnymi mieszczącymi następujące lokale użytkowe :
-pomieszczenia biurowe -4 izby -pow. użytkowa : 71,12 m2
-świetlica -3 izby -pow. użytkowa: 124,74 m2
-magazyn -3 izby -pow. użytkowa: 55,16 m2
-warsztat -5 izb -pow. użytkowa: 35,64 m2
Powyższa działka znajduje się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kobylnicy, który zgłosił zbędność zarządu tym gruntem. W tym stanie rzeczy , może nastąpić sprzedaż zbędnych nieruchomości.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 17.07.2003
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 14:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 09:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4817
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 09:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-24 14:52