BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/248/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów

Uchwała Nr XXXVI/249/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Kórnik.

Uchwała Nr XXXVI/250/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Czerwonak.

Uchwała Nr XXXVI/251/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr X/83/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo”, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XV/129/2000 z dnia 29 lutego 2000 r.

Uchwała Nr XXXVI/252/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr XXXVI/253/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXVI/254/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Uchwała Nr XXXVI/255/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia projektu statutu spółki akcyjnej.

Uchwała Nr XXXVI/256/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy szkoły średniej w Swarzędzu w roku 2002.

Uchwała Nr XXXVI/257/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery