BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/248/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) , art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122 poz. 1319 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. (Dz. U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Panu Markowi Radwańskiemu przyznaje się wynagrodzenie brutto, na które składają się następujące składniki:
a) wynagrodzenie zasadnicze wg XVII kategorii zaszeregowania,
w kwocie - 2.655 zł
(słownie : dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych)
b) dodatek funkcyjny wg stawki 1 tabeli stawek
w kwocie - 163 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote)
c) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5 %
w kwocie - 132,75 zł
(słownie: sto trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy)

§ 2. 1.Miejscem wykonywania pracy rzecznika jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
2.Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony w pełnym wymiarze etatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2001 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/248/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. Nr 122 poz. 1319 ) Rada Powiatu uzyskała z dniem 1 kwietnia 2001 r. uprawnienie do kształtowania warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów.
Wskazane w uchwale kwoty są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. (Dz. U. Nr 61 poz.707 z późn. zm.)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 14:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9956
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46