BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XXXVI/250/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Czerwonak.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z Gminy Czerwonak w wysokości 47.000 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 powyższej kwoty, z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 207 Koziegłowy – Kicin.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Czerwonak w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/250/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

Rada Gminy Czerwonak w dniu 19 września 2001r. podjęła uchwałę Nr 286/XLVII/2001, w której przeznaczyła kwotę 47 tysięcy zł. na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 207 na odcinku Koziegłowy - Kicin. Upoważniła też Zarząd Gminy do zawarcia stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim by Zarząd Powiatu Poznańskiego mógł przystąpić do zawarcia porozumienia konieczne jest uchwalenie przez Radę Powiatu Poznańskiego stosownej uchwały której projekt niniejszym przedstawiamy.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 15:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9649
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46